KONTAKT:      Doradztwo   +48 604 077 427       Rozwiązania   +48 666 165 164        Szkolenia   +48 600 947 722

EWAKUACJA I RATOWNICTWO – PROFESJONALNE DORADZTWO

Ewakuacja – to zorganizowane przemieszczanie ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie, w miejsce bezpieczne.

Ratownictwo – działania związane z udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym, transport poszkodowanych do miejsc, gdzie można im udzielić pierwszej pomocy.

W obu przypadkach mamy zawsze do czynienia z działaniami prewencyjnymi (ćwiczeniami z ratownictwa i ewakuacji), które mają zapobiec ewentualnemu wypadkowi i umożliwić szybkie udzielenie pomocy.

Osoby organizujące prace szczególnie niebezpieczne (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych) mają obowiązek przewidzieć potencjalne zagrożenia podczas wykonywania tych prac oraz zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt i wiedzę w zakresie korzystania z niego.

Ewakuacja i ratownictwo
QG2A8596
QG2A3531

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZANIEDBAŃ

Niestety bardzo często procedury ewakuacyjne nie są brane pod uwagę podczas planowania prac na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych. Pracodawcy i osoby kierujące pracami nie mają wiedzy o ewentualnych skutkach, które może wywołać brak odpowiedniego przygotowania prac.

Jest to najczęściej spowodowane:

  • Brakiem świadomości co się dzieje w przypadku, gdy pracownik wisi zbyt długo w uprzęży (szok wiszenia) oraz jakie konsekwencje niesie za sobą to zjawisko.
  • Nieplanowaniem prac szczególnie niebezpiecznych, wychodząc z założenia, że “wszystko pójdzie dobrze”.
  • Brakiem umiejętności doboru i zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu do pracy, który będzie dawał możliwość przeprowadzenia akcji ewakuacyjno-ratowniczej.
  • Pracodawcy nie posiadają wiedzy z zakresu organizacji akcji ewakuacyjno-ratowniczej, w związku z tym pracownicy również nie umieją postępować w razie zagrożenia.
  • Procedury ewakuacyjne nie są regularnie ćwiczone – jak wiadomo akcja ewakuacyjna prowadzona jest pod ogromną presją, dlatego kluczowe jest regularne jej przypominanie.

Istnieją trzy podstawowe powody przygotowania procedur ewakuacyjnych i ratowniczych oraz dostarczenia pracownikom sprzętu i szkoleń z tego zakresu:

  • Ponieważ nie ma innej możliwości ograniczenia ryzyka na stanowisku pracy

Oceniając ryzyko na stanowisku pracy nie możemy zapomnieć o pomocy pracownikowi w przypadku zawiśnięcia w ŚOI bądź też zasłabnięcia w przestrzeni zamkniętej. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie środków zaradczych. W przypadku, gdy służby ratownicze są oddalone od miejsca pracy o więcej niż 30 km w terenie niezabudowanym lub 10 km w obszarze aglomeracji, nie ma najmniejszej szansy, aby przyjechały i udzieliły na czas pomocy poszkodowanym.

  • Ponieważ zdrowy rozsądek nakazuje pomóc poszkodowanemu najszybciej jak to możliwe, a nie czekać na przyjazd służb ratowniczych

Większość jednostek ratowniczych znajduje się jedynie w byłych miastach wojewódzkich, dlatego szanse na otrzymanie wsparcia w czasie krótszym niż 30 min. mają jedynie nieliczni. Większość pracowników w Polsce musi polegać na swoim sprzęcie i umiejętnościach. Dotyczy to tym bardziej zespołów pracujących na uboczu, z dala od miast.

  • Ponieważ jest to wymagane przez przepisy
Szkolenia z pierwszej pomocy

kONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO REAGOWANIA

Pomoc musi być dostępna natychmiast! Przeżycie poszkodowanego zależy od szybkości reakcji, a następnie od poziomu opieki dostarczonej poszkodowanemu. Poszkodowany, będąc zawieszonym nawet przez krótki okres czasu, może dostać komplikacji zdrowotnych wynikających z samego wiszenia. W niektórych wypadkach szybka reakcja może być potrzebna również z innych powodów, np. zagrożenia pożarem, wybuchem, pracującymi maszynami, bądź złą pogodą.

siedziba biura

SIEDZIBA BIURA

ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

Dane rejestrowe

DANE REJESTROWE

P.H.U. Wertykal s.c.
ul. Rodziny Poganów 76
32-080 Zabierzów
NIP: 5130093669

Wetykal

WERTYKAL

DORADZTWO
ROZWIĄZANIA
SZKOLENIA​

2019 Made by Wertykal s.c