KONTAKT:      Doradztwo   +48 604 077 427       Rozwiązania   +48 666 165 164       Szkolenia   +48 600 947 722

EWAKUACJA I RATOWNICTWO – PROFESJONALNE SZKOLENIA

Szkolenia z ewakuacji z wysokości.

EWAKUACJA Z WYSOKOŚCI

CZAS TRWANIA:  1 dzień

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 10

Szkolenie obejmuje ćwiczenia podstawowych technik ewakuacji i ratownictwa z wybranych systemów, po których porusza się na co dzień pracownik. W ramach szkolenia omawiane są zasady organizacji akcji ewakuacyjnej i postępowania w razie zagrożenia. Zajęcia przeznaczone dla osób, które już wcześniej uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości i pragną rozszerzyć swoją wiedzę na temat ewakuacji i ratownictwa. Szkolenie to jest dedykowane dla osób używających na co dzień systemów asekuracji na terenie danego zakładu, budowy itp.

EWAKUACJA Z WYSOKOŚCI W BUDOWNICTWIE

CZAS TRWANIA:  1 dzień

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 8

Szkolenie prowadzone jest w miejscu wyznaczonym przez Klienta – teren budowy. Szkolenie obejmuje ćwiczenia typowych scenariuszy: ewakuacja osoby która wypadła przez krawędź, ewakuacja z żurawia typu Alsina, ewakuacja z rusztowania. Uczestnicy ćwiczą scenariusze pod nadzorem instruktora.

Szkolenia Wertykal
Szkolenia z ewakuacji z przestrzeni zamkniętych.

EWAKUACJA Z PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

CZAS TRWANIA:  1 dzień

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 10

Szkolenie obejmuje omówienie zagrożeń związanych z przestrzeniami zamkniętymi, technikami pracy w przestrzeniach zamkniętych. Pracownik zapoznaje się ze sprzętem potrzebnym do pracy na wysokości i ewakuacji. Na szkoleniu przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacji z przestrzeni zamkniętych wg. ustalonych z organizującym szkolenie scenariuszy.

EWAKUACJA  DLA NADZORU I SŁUŻB BHP

CZAS TRWANIA:  2 dni

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 10

Szkolenie obejmuje zasady organizacji akcji ewakuacyjnej i ratowniczej. Omówienie sprzętu potrzebnego do ewakuacji, w tym urządzeń manualnych i automatycznych. Opisanie scenariuszy, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac

Szkolenia z ewakuacji dla nadzoru i służb BHP.
Szkolenia z ratownictwa z drabin i systemów asekuracyjnych.

RATOWNICTWO Z DRABIN I SYSTEMÓW ASEKURACYJNYCH

CZAS TRWANIA:  1 dzień

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 10

Szkolenie prowadzone jest w miejscu wyznaczonym przez Klienta, np. zakład produkcyjny. Prowadzone jest na danym stanowisku pracy zabezpieczonym systemami asekuracji. Pracownicy ćwiczą scenariusze w których osoba pracująca z użyciem systemu asekuracji może upaść lub zasłabnąć. Zadaniem ratującego jest sprowadzenie jej na dół i udzielenie jej pomocy. Szkolenie oparte na przygotowanych (z organizującym szkolenie) scenariuszach.

EWAKUACJA Z UKŁADNIC I WÓZKÓW MAGAZYNOWYCH

CZAS TRWANIA:  1 dzień

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 10

Szkolenie prowadzone jest na terenie magazynu wysokiego składowania na jednym lub dwóch stanowiskach równocześnie. Pracownicy ćwiczą scenariusze, w których osoba pracująca na wózku lub układnicy może upaść lub zasłabnąć. Zadaniem ratującego jest sprowadzenie jej na dół i udzielenie jej pomocy. Szkolenie oparte na przygotowanych (z organizującym szkolenie) scenariuszach.

Szkolenie z ewakuacji z układnic i wózków magazynowych.
Ewakuacja z trubiny wiatrowej.

EWAKUACJA Z GONDOLI

Już wkrótce!

EWAKUACJA Z ŻURAWIA

CZAS TRWANIA: 1 – 2 dni

INSTRUKTOR / KURSANCI: 1 / 8

Szkolenie prowadzone jest na terenie Ośrodka Szkoleń Wysokościowych Wertykal. Uczestnik szkoli się z zakresu ewakuacji (i ratownictwa w przypadku szkolenia 2-dniowego) z dużej wysokości z żurawia dźwigowego. Podczas szkoleń stosowany jest sprzęt manualnie i automatycznie opuszczający

Szkolenia z ewakuacji i ratownictwa z żurawia dźwigowego.
siedziba biura

SIEDZIBA BIURA

ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

Dane rejestrowe

DANE REJESTROWE

P.H.U. Wertykal s.c.
ul. Rodziny Poganów 76
32-080 Zabierzów
NIP: 5130093669

Wetykal

WERTYKAL

DORADZTWO
ROZWIĄZANIA
SZKOLENIA​