Ewakuacja i ratownictwo

Przy pracach na wysokości często spotykamy się z terminami:

Ewakuacja: to zorganizowane przemieszczanie ludzi z miejsca w którym występuje zagrożenie w miejsce bezpieczne.

Ratownictwo: działania związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, transport poszkodowanych do miejsc gdzie można im udzielić pełnej pomocy medycznej.

W obu przypadkach mamy zawsze do czynienia z działaniami prewencyjnymi (ćwiczeniami z ratownictwa i ewakuacji) mającymi zapobiec ewentualnemu wypadkowi i umożliwić szybkie udzielenie pomocy.
Osoby organizujące prace szczególnie niebezpieczne (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych) mają obowiązek przewidzieć potencjalne zagrożenia podczas wykonywania tych prac oraz zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt i wiedzę w zakresie korzystania z niego.